монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/11/07 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/buyant-ukha/2018-10-rgdl-gomdol.pdf

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АРГАДАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР МЭДЭЭ

Admin 2018/10/01 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-09-rgdl-gomdol.pdf

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/09/28 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/08/30 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-08-rgdl-gomdol.pdf

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/08/01 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ.

Admin 2018/04/27 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫГ ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/03/30 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...