монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 5 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/15 Үйл ажиллагааны тайлан мэдээ

1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар: Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Дорноговь аймаг дахь газарт мэргэжилтэнээр П. Гантулга.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 4 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/05/07 Үйл ажиллагааны тайлан мэдээ

/2018.03.26-2018.04.25/ Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн Б.Элбэгзаяа, Р.Батзаяа.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР III САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/03/29 Үйл ажиллагааны тайлан мэдээ

Шинээр төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилсон талаар Баруун бүс дэх газарт Б.Даваасүрэн, С.Алтаннур, Б.Алимаа нарын мэргэжилтнээр,.

Дэлгэрэнгүй ...