монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЕСДҮГЭЭР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/09/03 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/03 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын 2018 ОНЫ 8 САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/09/03 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН /2018.06.16-2018.07.25/

Admin 2018/08/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ НАЙМДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.07.26-2018.08.25/

Admin 2018/08/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газрын 07 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2018/08/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газрын 07 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөө

Admin 2018/07/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газрын 06 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөө

Admin 2018/07/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН /2018.05.26-2018.06.15/

Admin 2018/07/01 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ[☻]

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газрын 05 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2018/06/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ[!]

.

Дэлгэрэнгүй ...