монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ВИЗИЙН АНГИЛАЛ ӨӨРЧЛӨХ

Монгол Улсад түр ирэгчээр ирсэн дараах гадаадын иргэд зохих ангиллын оршин суух зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд визийн ангиллыг өөрчлөн оршин суух зөвшөөрөл олгох боломжтой:

  • Хөрөнгө оруулагч
  • Төрийн болон Засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн
  • Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн
  • Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэн болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүн


Санамж:

  • Тухайн гадаадын иргэний визийн хугацаа дуусахаас ажлын 5 хоногийн өмнө ангилал солиулах хүсэлт гаргана.
  • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт бүрдүүлэх, ярилцлага хийх