монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

"TS" Монгол Улсад цагаачлах гадаадын иргэн

 1. Өргөдөл / Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан гараар бичсэн өргөдөл/
 2. 3 үеийн намтар (өөрийн, эхнэр нөхрийн, эцэг эхийн, эмэг эх, өвөг эцгийн)
 3. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 4. Дархлалын олдмол хомсдолын болон бэлгийн замын өвчний шинжилгээний бичиг болон сэтгэцийн өвчтэй эсэх тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа
 5. Амжиргааны эх үүсвэрийн талаархи өөрийн гаргасан нотолгоо
 6. 3.5×4.5 хэмжээтэй 3 хувь цээж зураг
 7. Боловсрол, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын эх хувийг хуулбарын хамт
 8. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 9. Гадаад паспорт, хуулбарын хамт
 10. Мэдүүлгийн хуудас Маягт 7
 11. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичиг

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног

 1. Өргөдөл-маягт /Маягт-8/
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Гадаад иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрөл түүний хуулбарын хамт
 4. 3.5х4.5 хэмжээний 1 хувь цээж зураг
 5. Нэмэлт баримт бичиг

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ гаргана.