монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАРАХ ОРОХ ВИЗ

Гарах орох визийг Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхтэй хүн авна. Гарах- орох виз нь нэг удаа, хоёр удаа, олон удаа гэсэн төрөлтэй. 

Бүрдүүлэх бичиг баримт 

  1. Байгууллагын албан бичиг /хувь хүн бол өргөдөл/ 
  2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
  3. Паспорт эх хувь болон хуулбар 
  4. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар 
  5. Визийн мэдүүлэг  


Тэмдэгтийн хураамж 

Нэг удаагийн гарах-орох виз 54.000 төгрөг+3 доллар / Тухайн өдрийн ханшаар тооцно/ хүчинтэй хугацаа 180 хүртэл хоног 

Хоёр удаагийн гарах-орох виз 81.000 төгрөг+3 доллар / Тухайн өдрийн ханшаар тооцно/ хүчинтэй хугацаа 180 хүртэл хоног 

Олон удаагийн гарах-орох виз 126.000 төгрөг+3 доллар / Тухайн өдрийн ханшаар тооцно/ хүчинтэй хугацаа 6-н сар хүртэл 

Олон удаагийн гарах-орох виз 252.000 төгрөг+3 доллар / Тухайн өдрийн ханшаар тооцно/ хүчинтэй хугацаа 1 жил хүртэл